Menu Sluiten

Teelt & Onderzoek - Cursussen

Cursus Vaste Plantenteelt

De cursus is bedoeld voor iedereen met een flinke belangstelling voor vaste planten. In de afgelopen jaren waren dit voor het grootste deel kwekers en hun medewerkers, maar ook vaak mensen uit de handel, keuring en andere delen van de sector.

Meestal volgen veel medewerkers van handelsbedrijven en kwekerijen de cursus, omdat dit  bijdraagt tot een grotere betrokkenheid bij het product vaste planten. Doordat de cursus een breed karakter heeft, is er voor iedereen iets nieuws te leren.

Zelfs mensen die al jaren in het vaste plantenvak zitten, kunnen op deze cursus de puntjes op de i zetten. Soms is het alleen al nuttig om eens goed te weten te komen waarom de dingen gaan zoals ze gaan.

Door de diversiteit van deelnemers is er ook ruimschoots gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en inzicht te krijgen in de mening van een ander gedeelte van de vaste plantenwereld. De handel en de kwekerij kunnen veel van elkaar leren.

  • De cursus start met een voorstellingsronde, zodat iedereen weet uit welke sector van de vaste plantenteelt de cursisten komen.
  • Hierna zal worden ingegaan op de geschiedenis, maar ook op de actuele gebeurtenissen van de vaste plantenteelt, zoals areaal en keuringen.
  • Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de verschillende vermeerderingsmethoden, zoals scheuren, stekken, zaaien en weefselkweek.
  • Speciale aandacht is er voor de teelt in de volle grond. Op deze avonden aandacht voor bodem en bemesting, maar ook voor planning en plantmethodes. Zelfs het moeilijke onderwerp onkruidbestrijding zal niet worden overgeslagen.
  • Speciale aandacht is er ook voor de bewaring van de planten. In de bewaarperiode worden de grootste fouten gemaakt, omdat te weinig inzicht is in de mogelijkheden en de gevaren.
  • Vanwege de speciale problematiek, wordt er een avond besteed aan de specifieke problemen bij een snijbloemenbedrijf en een avond speciaal over de potplanten teelt. Er wordt een avond besteed aan de afzet en de handel in vaste planten. Deze is namelijk veel ondoorzichtiger dan de handel in bloembollen en kent vele valkuilen. Een plant telen is één, maar verkopen is een tweede. Er wordt ingegaan op het nut van een goede naamgeving. De avond over het herkennen van ziekten en plagen is vooral gericht op het voorkomen van de ziekten, door een grotere kennis van deze problemen.

Deze cursus bestaat uit dertien opeenvolgende weken gevolgd door een examen. Deze cursus start laat in najaar en gaat door tot vroeg in het voorjaar. Rond de jaarwisseling, is er twee weken geen cursus. Bij deze cursus horen twee excursies; één in de winterperiode en één in de zomer, na het examen. Bij behalen van examen krijg je een erkend getuigschrift overhandigd door de Cultuurgroep Vaste planten van LTO
Groepsgrootte 20 tot max. 25 deelnemers

Voor meer info en prijsopgave: René van Gastel

Cursus Bodembiologie en Bemesting

Deze cursus is geschikt voor iedere agrariër of medewerker die teelttechnisch met bomen en/of planten bezig is.

Doel

Uitleg bodemproblematiek, ziekteweerbaarheid en efficiëntie van de bodem vergroten. Inzichten verschaffen over een gezonde bodem en wat daar mee samenhangt.
Praktische oplossingen aanreiken voor een goed bodembeheer. Toepasbare bodembiologie voor de praktijk.

Omschrijving

In deze cursus wordt de algemene bodemproblematiek (wat zijn de oorzaken en wat doe je eraan), structuurbederf, ziektes, plagen, bodemmoeheid, grondbewerking, bemesting en bemonstering behandeld. Daarnaast wordt toepasbare bodembiologie uitgewerkt. De cursus is er voor de vollegrond maar ook voor containerteelt / substraatteelt.

Inhoud

Vollegrond:  3 dagdelen, structuurbederf, ziektes, plagen, bemesting en biologie, bemonstering, bodembiologie (organismen), grondbewerking, stofwisseling, grondstoffengebruik e.a.

Containerteelt:  4 dagdelen, algemene uitleg zoals in vollegrond, toegespitst op potgronden. Extra: waterbehandeling, toevoegingen aan potgronden. 

Download hier het pdf bestand “De Bodem Als Basis”

Cursus Weerbaar Telen Volle Grond, Containerteelt en Glastuinbouw

Weerbaar telen heeft als doel planten zo gezond mogelijk te kweken. Daarbij is het belangrijk om alle teeltfactoren, en hun onderlinge samenhang, te optimaliseren. Tijdens deze cursus leggen we uit dat het geheel een totaal systeem is en wat de samenhang is tussen de verschillende factoren en geven uw handvatten hoe dit systeem zo in te richten dat we ziekten en plagen en klimaat gerelateerde problemen voor zijn om gezonde, weerbare gewassen te telen!
Tijdens deze cursus behandelen we de  teeltfactoren klimaat, bodem, plantmateriaal, bemesting, water, biodiversiteit en plantversterkers.
Zo leggen we uit welke effecten bovengenoemde factoren op elkaar hebben en op de weerstand van de planten. Ook wordt op een praktische manier uitgelegd welke teeltfactoren u als teler kunt sturen en hoe deze te monitoren zijn.

Deze cursus bestaat uit 4 dagdelen en kan gegeven worden op locatie door heel het land en het gehele jaar door. 
Groepsgrootte is 12 tot max. 15 deelnemers.

Kosten bedragen € 400,- per deelnemer ( excl. 21 % BTW)
Voor meer info:  René van Gastel   

Cursus Bemesting Volle Grond en Containerteelt

Deze cursus bestaat uit 3 dag/avond delen, onderwerpen die o.a. behandeld worden zijn: functies van elementen, antagonisme en synergisme, omrekenen waarden analyses, voor- en nadelen enkelvoudige en samengestelde meststoffen, gebruik van langzaamwerkende meststoffen, pH, inrichting naar behoefte gewassen, teeltplan, recirculatie water, vullen van bakken en uitleg analyses.

Deze cursus wordt in Zundert en in Boskoop gegeven door de adviseurs van Agropoli en Groeibalans.

Contact persoon by GroeiBalans: René van Gastel

Lezingen

Huidige tekst:

GroeiBalans verzorgt  prikkelende lezingen over diverse onderwerpen, zoals bodembiologie, bedrijfsecologie, plantsapmetingen en bemesting, grondmonsters, plantfysiologie etc. Alles is praktisch gericht. Het maakt in principe niet uit in welke sector van de Land- en Tuinbouw de lezing verzorgd moet worden, het is wel zo dat we vooraf kortsluiten of we een goede invulling aan uw wensen kunnen verzorgen.

We kunnen ook uw bijeenkomst, jaarvergadering of studieclubbijeenkomst thematisch versterken. Contactpersoon voor dit onderwerp is René Jochems

Tekst van Word document:

Mogelijkheden voor lezingen en webinars mogelijkheden voor lezingen en webinars in verschillende thema’s.

Hooyzolder