Menu Sluiten

Missie en Visie

GroeiBalans is een onafhankelijk adviesbedrijf. Steeds meer bedrijven willen omschakelen naar een meer natuurlijke manier van werken. GroeiBalans kan daarbij adviseren, begeleiding bieden en onafhankelijke onderzoeken uitvoeren.

De resultaten van onze onderzoeken stemmen we samen met de klant af voor zowel de teelt als het bedrijf. Vandaar de samenstelling van onze naam: Groei en Balans.
Het een kan niet zonder het ander.

Dit zijn verschillende bedrijfstakken waar GroeiBalans werkzaam is:

– Boomteelt en Vaste plantenteelt
– Openbaar Groen
– Snijheesters en Zomerbloemen
– Veeteelt
– Akkerbouw
– Bollenteelt
– Groenteteelt
– Glastuinbouw
– Potplanten
– Bloementeelt

GroeiBalans werkt zoveel mogelijk vanuit natuurlijke principes.
De natuur is leermeester en inspirator van het werk dat wordt uitgevoerd. Idealisme wordt gekoppeld aan realisme.

Het verbeteren van het welzijn van mens en natuur staan bij ons hoog in het vaandel.
We willen bijdragen aan een betere wereld, voor onze klanten en mensen in het algemeen. GroeiBalans staat een holistische aanpak van productiemethoden voor.
We willen gangbare, biologische en energetische productiemethoden ontwikkelen, gezonder en natuurlijker. We willen ondersteunen met onze opgedane kennis, die kennis uitdragen en implementeren in teelt en bedrijf.

Iedereen die werkt bij GroeiBalans moet zijn of haar specialiteiten tot uiting kunnen brengen binnen deze doelstelling. Hij of zij moet kunnen opbloeien, zichzelf verder stap voor stap kunnen ontwikkelen en bereid zijn om kennis met anderen te delen.
Er is respect voor elkaar en iedereen kan zichzelf zijn.

GroeiBalans en de mensen die er werken, gaan uit van neutraliteit en hebben geen oordeel over de werkwijze van klanten. Wij denken niet in termen van goed of fout.
Wel wordt zorgvuldig afgewogen of klant en GroeiBalans iets voor elkaar kunnen betekenen. Uitgangspunt is de klant willen helpen om samen verder te komen.

GroeiBalans werkt vanuit een goed georganiseerde structuur. Intern is er voortdurend overleg en uitwisseling van kennis.
Naast onze vaste medewerkers René en René, maken wij gebruik van een netwerk van gespecialiseerde partners, bekijk ze hier.