Menu Sluiten

Teelt & Onderzoek - Adviseren

Teelttechnisch advies

GroeiBalans kan bedrijven compleet teelttechnisch adviseren.

Dit zijn een aantal onderwerpen waarover wij kunnen meedenken:

 • Bemesting
 • Gewasbescherming
 • Scoutwerkzaamheden
 • Plantfysiologie & Klimaat
 • Gewasverzorging Bedrijfsinrichting
 • Bodem- en Wateronderzoek
 • Geïntegreerde bestrijding
 • Waterkwaliteit / Biosloot
 • Bodembiologie land- en tuinbouw breed
 • Precisielandbouw

Na een grondige analyse, denkt GroeiBalans mee bij het aandragen van duurzame oplossingen.

Bemesting

Bemesting is een belangrijke voedingsbron voor uw planten in de volle grond en containterteelt. Een goede bemesting is dé manier om uw planten te versterken.

Door deze meststoffen worden planten minder vatbaar voor ziekten en plagen.

Deze meststoffen moeten wel gunstig zijn voor het aanwezige bodemleven.

Bij potplanten en de containerteelt, richt bemesting zich vooral op de hoofd- en sporenelementen.

Met verschillende onderzoeken en analyses kunnen wij controleren of uw teelt met de toegepaste meststoffen goed verloopt en welk effect dit heeft op het bodemleven.

Wij maken daarbij gebruik van potgrond-, plantsap- en wateranalyses.

Bij een wateranalyse wordt gekeken naar de verschillende herkomsten van het toegepaste water; zoals regenwater, bronwater en recirculatiewater.

Aan de hand van deze wateranalyses in combinatie met de teeltfases van uw gewassen en de meststoffen die voorhanden zijn, stellen de adviseurs van GroeiBalans de juiste bemesting samen. Wij zijn voorstander van enkelvoudige meststoffen om de juiste bemestingsschema’s te kunnen maken. Maar wanneer u wilt werken met langzaam werkende of organische meststoffen, kunnen we u ook van een advies voorzien.

Naar aanleiding van de verschillende chemische en bodem biologische analyses, geven wij u een gericht advies over de juiste bemesting voor uw gewas en teelt.

Meer informatie? Vraag het hier.

Management Advies

Ook op het gebied van organisatie en management kan GroeiBalans u adviseren.

We doen dit vanuit een praktische benadering, waarbij een nuchtere kijk centraal staat.

 • Werkgebieden: 
 • Organisatie opbouw
 • Bedrijfsstructuur
 • Koppelen teeltplan aan de werkvloer
 • Begeleiding en opleiding personeel
 • Werkvloer analyses
 • Conceptontwikkeling

Ook vanuit onze ‘bedrijfsecologie’ begeleiden we bedrijven, om zich als een onafhankelijk systeem te ontwikkelen.

Naast ons eigen team maken bij dit werk ook gebruik van een groot netwerk aan specialisten. Zo nodig kunnen wij u doorverwijzen naar 1 van onze partners.

Meer informatie over advies? Vraag het hier.