Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Cursus Weerbaar Telen Volle Grond

Tijdens deze cursus bespreken we de relaties van verschillende onderdelen in uw systeem om zo tot een  weerbaarder gewas te komen. We bekijken dan de handigheden/onhandigheden die wij als adviseurs in de praktijk tegenkomen. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: grondvoorbereiding, organische stof, bemesting, plantsap metingen en droge stof en plantversterkers. 

Deze cursus bestaat uit 4 dagdelen en wordt gegeven in Zundert en Boskoop door Wilma Windhorst en René van Gastel

Cursusdata  2018

Boskoop: 

12 februari, 26 februari en 2 nader te bepalen data (19.00 - 22.00 uur)

Zundert:

19 februari. en 5 maart  en 2 nader te bepalen data (19.00 - 22.00 uur)