Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Water Onderzoek

Water is het bloed van de planten, daarom  is het handig om te weten hoe die kwaliteit is. Kwaliteit van water kan breed bekeken worden, zo kan er gekeken worden naar chemische parameters, parameters op nutriënten niveau , biologische parameters, waterzuivering en waterontsmetting. GroeiBalans Teelt & Onderzoek heeft hier ruim ervaring mee, we werken voor vele land- en tuinbouwbedrijven maar ook voor instanties en bedrijven die met waterzuivering te maken hebben.
Bij chemische parameters kan er gekeken worden of er gewasbeschermingsmiddelen in uw water aanwezig zijn, dit wordt geanalyseerd op de meeste middelen die in Nederland en België gebruikt mogen worden in de land- en tuinbouw. Daarnaast geven we ook advies hoe deze middelen in het water te reduceren tot een aanvaardbaar niveau. Bij onderzoek op nutriëntenniveau wordt er gekeken welke elementen in uw water aanwezig zijn, dit kan handig zijn in de containerteelt ( daarmee kan dan de bemesting aangepast worden), maar b.v. ook of er teveel IJzer, Nitraat en bicarbonaat in uw water aanwezig is, daarbij wordt dan, samen met de klant, gekeken hoe u dit op een handige manier kunt reduceren. Wanneer u slecht bronwater heeft, geven wij advies om dit zo goed mogelijk te maken voor plant en dier. Bij de biologische parameters wordt er gekeken of er voldoende leven in uw water aanwezig is, daarnaast of er voldoende zuurstof aanwezig is en of het water geen oxiderende werking heeft, deze metingen voeren we uit in de land- en tuinbouw maar ook bij veeteeltbedrijven ( drinkwater voor dieren). Mochten er onverhoopt toch ziektekiemen in uw water aanwezig zijn, dan gaan we samen met de klant bekijken hoe we die op een handige en verstandige manier uit het water kunnen halen.

Contact persoon: René van Gastel