Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Teelttechnisch advies

Advieswerkzaamheden die gericht zijn op de totale teelttechnische bedrijfsvoering.
Zoals bij:

  • bemesting
  • gewasbescherming
  • scoutwerkzaamheden
  • plantfysiologie / klimaat
  • gewasverzorging
  • bedrijfsinrichting
  • bodem- en wateronderzoek
  • ge├»ntegreerde bestrijding
  • waterkwaliteit / biosloot
  • bodembiologie land- en tuinbouw breed
GroeiBalans doet een analyse en denkt mee bij het aandragen van oplossingen met een duurzame insteek.