Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Plantsapmetingen

Hiermee wordt op een snelle, nauwkeurige wijze de actuele opname van voedingsstoffen in uw planten geanalyseerd. Dit levert belangrijke informatie op over de gezondheid van uw plant. Een optimale opname van voedingsstoffen heeft namelijk een positief effect op de ziekteweerbaarheid van uw plant, maar ook op de kwaliteit, stevigheid en houdbaarheid hiervan. Daardoor zijn uw gewassen minder vatbaar voor schimmelziekten, plagen en insecten.

Naast de pH, Brix en EC worden nog 21 andere parameters geanalyseerd, waaoronder veel hoofd- en sporenelementen.

Met plantsapanalyses kunt u op een eenvoudige, snelle en goedkope manier bekijken of de voedingsstoffen die u meegeeft, ook daadwerkelijk in de planten komen.

Daarnaast zijn plantsapmetingen heel handig om aan te tonen wanneer u gebreken in uw plant ziet, maar niet precies weet welk mineraal dit gebrek veroorzaakt.

Contact persoon: René van Gastel

Voorbeeld plantsapmeting