Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Groeikrachtsystemen

Dit systeem is het uithangbord van de cirkelgedachte (holistische aanpak) die op de voorkant van deze site is getoond. Bedrijven die volgens deze werkwijze produceren, maken producten die weerbaarder zijn, minder uitval geven en met meer biologie geproduceerd zijn. Er wordt op een handige wijze gebruik gemaakt van de natuur op het bedrijf en er wordt actief aan natuurlijkere productie gewerkt. De 4 onderdelen van het systeem geven aan wat er actief gedaan is.

Opleiding:
Staat voor de cursus bodembiologie.

Planning:
Staat voor het systematisch inbrengen van de noodzakelijke voorbereidingen, zoals grondmonsters en technische aanpassingen.

Grond:
Staat voor de bodembehandeling en preparatie van substraten.       Wat moet er toegevoegd worden om de teelt te versterken.

Onderhoud:
Staat voor de teeltwerkzaamheden, biologische ondersteuning en aanpassingen van gangbare onderhoudstechnieken naar een ondersteuning van de vitaliteit van de plantengroei. Denk hierbij aan plantsapmetingen, spuiten van compostthee, bladvoedingen, bacteriepreparaten e.d.

Alles in het groeikrachtsysteem staat in dienst van de interne en fysieke kwaliteit van de planten, zodat er een product geleverd wordt waarbij de plantvitaliteit centraal staat. Hierdoor krijgen afnemers een zo goed mogelijk gekweekte plant.

Download hier onze werkwijze "GroeiKrachtSysteem" in PDF formaat