Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Droge Stof

Bij droge stof analyses wordt de elementensamenstelling in de droge stof van de plant bepaald, dit in tegenstelling tot plantsapmetingen die vooral opgeloste elementen in het celvocht meten die de plant kan gebruiken voor verdere ontwikkeling.  Droge stof metingen meten vastgelegde elementen ( in organische verbindingen moeilijk beschikbaar voor plant) en de opgeloste elementen ( plantsap) in het celvocht. Dit geeft dus aan welke elementen er daadwerkelijk door de planten zijn opgenomen.  Naast het droge stof gehalte worden de hoofdelementen stikstof, fosfaat, kali, calcium, magnesium, zwavel, natrium en chloor gemeten maar ook de sporenelementen ijzer, mangaan, zink, koper, borium, molybdeen, silicium en aluminium. Deze analyses zijn super nauwkeurig en geven dus inzicht in alle elementen. Door de verschillende grondmonsters/ watermonsters en voedingsoplossingen te vergelijken met deze droge stof analyses  kan er verklaard worden waarom bepaalde elementen wel of niet opgenomen worden, darmee kan de bemesting veel nauwkeuriger gestuurd, maar ook gecontroleerd worden.
Van veel gewassen is weinig bekend over wat zij "gebruiken", aan de hand van deze droge stof analyses zou men hier achter kunnen komen om zo nog gerichter te gaan sturen met voeding.
Droge stof analyses kunnen van alle delen van de plant genomen worden: wortels, bladeren en vruchten.
Deze analyses zijn na vier werkdagen terug ( bij binnenkomst laboratorium) en worden door GroeiBalans Teelt & Onderzoek geïnterpreteerd, deze uitslag wordt dan samen met de klanten besproken en wordt er gekeken hoe de bemesting handiger en efficiënter uitgevoerd kan worden

Contact persoon: René van Gastel