Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Lezingen

GroeiBalans verzorgt  prikkelende lezingen over diverse onderwerpen, zoals bodembiologie, bedrijfsecologie, plantsapmetingen en bemesting, grondmonsters, plantfysiologie etc. Alles is praktisch gericht. Het maakt in principe niet uit in welke sector van de Land- en Tuinbouw de lezing verzorgd moet worden, het is wel zo dat we vooraf kortsluiten of we een goede invulling aan uw wensen kunnen verzorgen.
We kunnen ook uw bijeenkomst, jaarvergadering of studieclubbijeenkomst thematisch versterken. Contactpersoon voor dit onderwerp is René Jochems

Lezingen LezingenHugh Lovel Masterclasses

We hebben het genoegen u uit te nodigen voor een tweetal Masterclasses met Hugh Lovel, telkens op vier verschillende locaties, verspreid over Nederland: Wieringerwerf, Twello, Zundert en Kollumerzwaag.

In de eerste masterclass, overdag, behandelt Hugh de volgorde van opname van voedingselementen door gewassen. Vervolgens gaat hij dieper in op de kwaliteiten van B.D. preparaten als alternatief voor gewasbeschermingsmiddelen en de wijze van toepassing. Tussendoor gaan we naar buiten waar Hugh je laat zien hoe je aan de gewaskenmerken (fenomenologisch) mineraal tekorten kunt herkennen.
De tweede masterclass, ‘s avonds, is over het gebruik van radionics apparatuur als de Field Broadcaster en radionisch station voor het op afstand behandelen van oppervlakten met B.D. preparaten of andere organiserende informatie.

Hugh Lovel is in Nederland niet zo bekend, behalve bij de lezers van het landbouwblad van Acres USA.

In 1975 ging Hugh Lovel, als onderzoeker van menselijke wijsheid en zelfbewustzijn, aan het werk in de landbouw, met als doel voedsel van de hoogste kwaliteit te produceren. Deze gedrevenheid kwam voort uit de overtuiging dat de kwaliteit van het moderne voedsel mensen beroofde van hun kracht in karakter en hun persoonlijke standvastigheid. Dat zij daardoor onvoldoende weerstand kunnen bieden aan de hedendaagse uitdagingen van en in het leven. Hugh heeft van 1975 tot 2005 in Blairsville, Georgia in de VS Bio Dynamisch geteeld, voordat hij naar Australië vertrok als landbouwingenieur, docent, leraar en consultant.

Als auteur van “A Biodynamic Farm” en “Quantum Agriculture: Biodynamics and Beyond” adviseert en onderricht hij in ecologische en Bio Dynamisch landbouw wereldwijd, met de VS en Australië als thuisbasis. De kracht van Hugh Lovel is dat hij zowel theoretisch als praktisch kijk heeft op de landbouw. Bovendien is hij goed onderlegd in de filosofische en theosofische achtergronden van de Bio Dynamische Landbouw met een jarenlange ervaring in de productie en het gebruik van B.D. preparaten.
Bezoek zijn website voor meer achtergrond informatie www.quantumagriculture.com.

Het aantrekkelijke van Hugh Lovel is, dat door zijn energetische benadering van het periodieke systeem en de biochemische processen in bodem en plant in relatie tot het hele universum, ziekten en plagen op een natuurlijke manier kunnen worden voorkomen of genezen.

Hugh Lovel adviseert akkerbouwers, veehouders, wijnbouwers en fruittelers over de hele wereld. Variërend in omvang van enkele hectares tot bedrijven met 30.000 ha savanne in Australië.

Hij is een specialist op het gebied van gebruik van Bio Dynamische preparaten en het gebruik van radionische apparatuur voor de behandeling van kleinere en grotere oppervlakken / oppervlakken.

Hugh adviseert niet alleen Bio Dynamische bedrijven, maar ook conventionele bedrijven in het gebruik van B.D. preparaten. U hoeft niet Bio Dynamische te telen om preparaten te kunnen gebruiken.

Mw. Binita Shah heeft in India het gebruik van Bio Dynamic-preparaten in de gangbare landbouw geïntroduceerd, als alternatief voor de agrochemicaliën van de  Groene Revolutie.
De Groene Revolutie omvat het gebruik van hybriden en chemische herbiciden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica en uiteindelijk gentechnologie in de landbouw.
Sinds de introductie van de Groene Revolutie in India, plegen daar jaarlijks ongeveer 3.000 tot 5.000 boeren zelfmoord, omdat de inkomsten de uitgaven voor hybriden en agrochemicaliën niet dekken.

In 2000 begon Binita Shah met de verkoop van BD-preparaten aan een vijftal buren. Tegenwoordig belevert ze aan ongeveer 100.000 landbouwbedrijven BD-preparaten. Hugh Lovel heeft Binita Shah in 2004 ook geadviseerd over de productie en het gebruik van de BD-preparaten.
Lees over Benita Shah’s organisatie op de website: http://www.sargindia.org/our-team.htm.

Het doel van de Masterclass is je bekend te maken met BD preparaten en je door Hugh Lovel, als ervaren BD-landbouwkundige, mee te laten nemen in zijn ideeën om de BD-landbouw te ontwikkelen tot een vorm van Quantum Energetische Landbouw, die de wereld voorziet van gezondheid versterkend voedsel.

Quantum Energetische Landbouw maakt op termijn chemie overbodig, door gebruik te maken van energetische wisselwerkingen, uitwisseling van informatie, tussen planeten, dieren, planten, microbiologie en bodem, mede door het gebruik van BD preparaten, inclusief de homeopathische potentiëring daarvan.

Voor de liefhebbers is er ’s avonds in een aparte Masterclass de mogelijkheid nader kennis te maken met het gebruik van radionische apparatuur. Met deze apparatuur is het mogelijk op een eenvoudige manier kleinere tot heel grote oppervlakten met BD preparaten of andere organiserende informatie te behandelen. Voor meer informatie kijk op  http://quantumagriculture.com/

Het bijwonen van een Masterclass met Hugh zal je blikveld verruimen, je 'gereedschapskist' vergroten en mogelijk een dimensie toevoegen aan de mogelijkheden die je tot beschikking hebt ​​om bodems en gewassen in balans te brengen met natuurlijke remedies en technieken. Om op natuurlijke wijze weerstand tegen ziekten en plagen in bodem en gewas te verhogen en onbalansen op natuurlijke wijze te herstellen, zonder de schadelijke na- of bijwerkingen van agrochemicaliën.

In ieder geval zal het je nieuwsgierigheid prikkelen en interesse opwekken om bodems en gewassen op natuurlijke wijze te versterken in hun vermogen om vitale gewassen en gezond voedsel te produceren, nagenoeg zonder chemische meststoffen en gewasbescherming. De tips en richtlijnen van Hugh Lovel kunnen direct worden toegepast in alle soorten landbouw, met merkbare effecten in drie tot zes weken na toepassing.

De voertaal in de Masterclasses is Engels.

Om iedereen aan bod te laten komen streven we naar een maximum van 30-35 deelnemers, op volgorde van opgave. De Masterclasses met Hugh Lovel zijn medio februari 2019 gepland

Masterclass Mineralenopname en B.D. Preparaten  (kosten € 150,=, te betalen aan de zaa)

08.30 - 09.00 uur - Inloop en ontvangst

09.00 - 10.15 uur eerste blok

Pauze

10.30 -11.45 uur tweede blok

Lunch  (in de prijs inbegrepen)

12.30-13.45 uur veldbezoek

14.00-15.00 uur derde blok

Pauze

15.15 - 16.15 uur derde blok

16.30 - 17.15 uur borrel, napraten  1e drankje vrij, daarna voor eigen rekening

17.30 uur afsluiting dagprogramma

Masterclass Radionica   (kosten € 75,=, te betalen aan de zaal)

18.30 -19.00 uur inloop en ontvangst

19.00 - 20.15 uur Eerste Blok

Pauze

20.30 - 21.45 uur Tweede blok

21.55-22.30 uur borrel, napraten  1e drankje vrij, daarna voor eigen rekening.

De exacte data and locaties zullen hieronder vermeld worden zodra deze bij ons bekend zijn.