Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Cursus vaste plantenteelt 2017 - 2018

Deze cursus, zal dit jaar bij voldoende deelname, weer doorgang vinden, namelijk in Boskoop. Omdat we de laatste jaren ook vragen kregen uit andere delen van Nederland willen we deze centraal houden in Nederland, vandaar Boskoop. 

De eerste cursusavond is gepland op dinsdagavond 21 november 2017. De cursus bestaat uit dertien opeenvolgende dinsdagavonden, gevolgd door een examenavond. Rond de jaarwisseling, is er twee weken geen cursus. Bij de cursus horen drie excursies. Twee in de winterperiode en één in de zomer, na het examen. 

Deze cursus probeert zo praktijk gericht mogelijk, alle aspecten van de vaste plantenteelt te behandelen, zowel teelttechnisch als ook de handelstechnische kant. Een belangrijk onderdeel vormt ook de achtergrond van de vaste plantenteelt, zoals rustmechanisme, bewaring, bemesting, maar ook sortiment en herkennen ziekten en plagen.


De cursus vaste plantenteelt wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de cultuurgroep Vaste planten van de Vakgroep Bomen en Vasteplanten van LTO Nederland.

Voor meer info: Infobrief Vaste Plantencursus 2017