Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Cursus Bodembiologie & Bemesting

Deze cursus is geschikt voor iedere agrariër of medewerker die teelttechnisch met bomen en/of planten bezig is.

Doel

Uitleg bodemproblematiek, ziekteweerbaarheid en efficiëntie van de bodem vergroten. Inzichten verschaffen over een gezonde bodem en wat daar mee samenhangt.
Praktische oplossingen aanreiken voor een goed bodembeheer. Toepasbare bodembiologie voor de praktijk.

Omschrijving

In deze cursus wordt de algemene bodemproblematiek (wat zijn de oorzaken en wat doe je eraan), structuurbederf, ziektes, plagen, bodemmoeheid, grondbewerking, bemesting en bemonstering behandeld. Daarnaast wordt toepasbare bodembiologie uitgewerkt. De cursus is er voor de vollegrond maar ook voor containerteelt / substraatteelt.

Inhoud

Vollegrond:  3 dagdelen, structuurbederf, ziektes, plagen, bemesting en biologie, bemonstering, bodembiologie (organismen), grondbewerking, stofwisseling, grondstoffengebruik e.a.
Containerteelt:  4 dagdelen, algemene uitleg zoals in vollegrond, toegespitst op potgronden. Extra: waterbehandeling, toevoegingen aan potgronden.

Locatie

divers

Groepsgrootte

vanaf ongeveer 10 tot 15 personen

Opgave en informatie:

Voor informatie:     rene@groeibalans.nl
Voor opgave:         opgaveformulier bodembiologie


Cursus Data Bodembiologie & Bemesting

 


2017

 

Friesland 

Locatie  Kollumerzwaag 

 

Noord Brabant:

Locatie Zundert kantoor GroeiBalans de Hooyzolder

 

Bodembiologie bij Natuurbeheer 2017 - 2018

 

Locatie Zundert (Noord Brabant)

11okt, 25okt en 8 nov. kantoor GroeiBalans de Hooyzolder

25 jan. 1 feb. 15 feb.2018 kantoor GroeiBalans de Hooyzolder

Locatie Uffelte (Drenthe) de Uelenspieghel

1nov, 15nov en 29nov. 

Contactpersoon en opgeven bij Kristianne van der Put Email: Kristianne@vlechtwerk.nu


Download hier het pdf bestand "De bodem als Basis"