Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Cursus Bodembiologie bij Natuurbeheer

René Jochems geeft regelmatig de cursussen Bodembiologie bij natuurbeheer en de cursus Bodembiologie bij Bosbeheer. Zie voor een up to date lijst van cursussen hier: 

Voor vragen of het organiseren van in company cursussen neem contact op met Kristianne van der Put via Kristianne@vlechtwerk.nu of 06-50871967