Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Bodembiologie

Groeibalans heeft zich gespecialiseerd in dit thema van de bodem. Door studie, proeven, speciale grondmonsters en praktisch toepasbaar onderzoek, hebben we voor zowel de vollegrondsteelten, substraatteelten (potgronden), openbaar groen, land- en tuinbouw systemen ontwikkeld, die een grote bijdrage kunnen leveren in het minder afhankelijk zijn van chemische hulpmiddelen in de verschillende teelten. Door het gebruik van goede analyses en technieken, krijgen we inzicht in de bestaande problemen en kan er een strategie uitgezet worden.

De praktische toepasbaarheid kan o.a. aanpassing in bemesting, grondbewerking en het toepassen van actieve bodembiologie omvatten, bijvoorbeeld met goede groencomposten op houtige basis, myccorhizae, waterbehandeling en microbiologie.

Sinds 2003 geven we actief cursussen Bodembiologie aan groepen ondernemers. Dit heeft er toe geleid dat diverse boomkwekers, hoveniers en andere agrarische ondernemers bodembiologische oplossingen toepassen op hun bedrijven. Bodembiologie promoten in uw situatie betekent een andere benadering van de bodem en bemesting, iets wat niet op school geleerd wordt en gestoeld is op kennis die niet in de gangbare Land- en Tuinbouw wordt uitgedragen. U leert uw problemen met de teelt van binnenuit uw eigen systeem op te lossen of te voorkomen.

Voor meer informatie over dit onderwerp of de cursus, " contact"

Faq't - Sheet Microorganismen