Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Bodem Scans

Hiermee kunnen we  verschillende bodemkundige eigenschappen binnen een perceel inzichtelijk maken, dit gebeurt door elektrische geleidbaarheid te meten. Deze geleidbaarheid kan afhankelijk zijn van het vochtgehalte, textuur, zoutgehalte, temperatuur en de aanwezigheid van kleideeltjes. De sensor maakt kaarten van twee verschillende dieptes; 0,5 meter en 1,0 meter diep, de verschillende meetwaarden tijdens het meten van de elektrische geleidbaarheid zeggen dus dat er variatie is in de structuur van de boven- en of ondergrond, profiel opbouw en/of vochtigheid en textuur van de bodem. Bij bodems met een schrale ondergrond wordt geadviseerd te meten tot 1,0 meter diepte, dit komt vaak voor bij zandgronden. Dit wordt aangeraden in verband met de slechtere geleiding van de bodem.

De EC kaarten geven een geïntegreerd, op volume gebaseerd en gedetailleerd beeld van de bodemvariabiliteit binnen een perceel. Ze zijn de ideale vertrekbasis voor precisielandbouw. Ze verschaffen essentiële informatie voor de interpretatie van opbrengstkaarten. De gemeten waarden kunnen voor u en of uw loonwerker, via specifieke geosoftware, in kaart worden gebracht. Op deze kaarten zijn de verschillen van geleidbaarheid binnen een perceel zichtbaar. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden ter lokalisering van te nemen monsters voor bepaling van de bodemvruchtbaarheid. Daarnaast kan de informatie hulp bieden bij het verklaren van plaats specifieke verschillen in opbrengst en als ondersteuning voor diverse bodem management-strategieën. Ook is dit handig om te bepalen waar u welke gewassen gaat telen op uw perceel. Wanneer u, met GPS apparatuur op uw machines, organisch materiaal zoals compost, bokashi, stalmest of champost wilt uitrijden, kan dat met de software die u meegeleverd krijgt.
De bodem sensor kan bij veel verschillende soorten bedrijven van toepassing zijn. Zo zijn er al metingen verricht bij boomkwekerijen, golfbanen, bloembollenbedrijven, veeboeren, zomerbloemenkwekerijen  en tuinen. De sensor kan zowel over braakliggende percelen als over laag begroeide percelen rijden. Bij hoge gewassen waar met een quad of smalspoortractor doorheen gereden kan worden, is dit ook mogelijk.

Contact persoon: René van Gastel