Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Biosloot

Een biosloot is een simpele manier om waterkwaliteit op kwekerijen te verbeteren en geschikt te maken voor de teelt van gewassen. In deze sloten wordt gebruik gemaakt van beluchting, beweging/stroming , zonlicht, plantengroei en waterfauna. Dit gebeurt in de vorm van een sloot die opgedeeld is in compartimenten, waarbij al het water wat gereinigd moet worden door deze compartimenten wordt gevoerd. Het uiteindelijke doel is niet om het water dood te ontsmetten, maar om schoon levend oppervlakte water te verkrijgen.

Door plantengroei wordt het teveel aan nitraat en fosfaat onttrokken, door beluchting wordt de hardheid verlaagd en een aëroob bioleven gestimuleerd, door de belichting op de watertrappen wordt het water opgewarmd en worden niet UV bestendige organismen zoals ziekteverwekkers onderdrukt. Door het gebruik van slakken worden algen verder afgebroken en omgezet, door het gebruik van roofvissen worden de insectenpopulaties in het water onder controle gehouden. Alles bij elkaar geeft dit een natuurlijk evenwichtig systeem, wat water schoner maakt en verlevendigt, wat op mooi oppervlaktewater lijkt, wat in een goede sloot voorkomt. Door biologisch activering van o.a. het bacterieleven onstaat een natuurlijke ziekteonderdrukking en reinigende werking vanuit het water.

Dit is het enige systeem wat uit gaat van opwaardering, niet van ontsmetting. Het maakt dus levend water, geen dood water zoals de meeste waterbehandelingen doen. Het systeem past dus erg goed bij een opbouwende filosofie. De capaciteit van dit systeem is groot, er kan door een simpele kleine sloot 2400m3 per week gevoerd worden. Een bijkomend positief gegeven is, dat het vrij simpel en goedkoop is aan te leggen en in veel bestaande wateropslagsystemen in te voegen is.