Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

BEV metingen

Bio-electronische metingen (BEV metingen) geven inzicht in de fysisch-chemische condities van uw bodem, water, planten en producten. Wij gebruiken deze metingen om te bepalen of uw bodem, water of plant geschikt is met het oog op:

  • zuurtegraad
  • het gehalte aan gebonden zuurstof
  • oxiderende of antioxiderende werking
  • beschikbaarheid van mineralen
  • totaal aan oplosbare stoffen in water
  • groeikracht

Hiermee kunnen we b.v. kijken of een grond chemisch of biologisch werkt, maar kunnen we ook snel en gemakkelijk aantonen of het uitgangswater wat u gebruikt voor uw planten geschikt is om mee te geven.

Naast bodems/substraten en water kunnen we ook planten, vruchten en knollen/bollen meten. De gemeten waarden worden uitgezet in een grafiek.

Contact persoon: René van Gastel

 Folder BEV metingen

 grafiek BEV meting