Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Cursus Bemesting Volle Grond

Deze cursus bestaat uit 3 dag/avond delen, onderwerpen die o.a. behandeld worden zijn: functies van elementen, antagonisme en synergisme, uitleg en behandelen van verschillende analyses, werking van meststoffen, verschillen organisch en chemisch, meststoffen tot relatie bodembiologie, bekalking, pH, vastlegging en uitspoeling.

Deze cursus wordt in Zundert en in Boskoop gegeven door de adviseurs van Agropoli en Groeibalans.

Contact persoon bij Groeibalans: René van Gastel