Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Cursus Bemesting Containerteelt

Deze cursus bestaat uit 3 dag/avond delen, onderwerpen die o.a. behandeld worden zijn: functies van elementen, antagonisme en synergisme, omrekenen waarden analyses, voor- en nadelen enkelvoudige en samengestelde meststoffen, gebruik van langzaamwerkende meststoffen, pH, inrichting naar behoefte gewassen, teeltplan, recirculatie water, vullen van bakken en uitleg analyses.

Deze cursus wordt in Zundert en in Boskoop gegeven door de adviseurs van Agropoli en Groeibalans.

Contact persoon by Groeibalans: René van Gastel

Cursusdata 2016-2017

Boskoop:

27 februari, 14 maart en 22 mei (allen om 19.00 uur)

Zundert:

2 maart, 16 maart en 29 mei (allen om 19.00 uur)