Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Bemesting

Een goede bemesting is essentieel voor een goede groei voor uw gewas en bodemleven waarbij gekeken wordt naar meststoffen zo te implementeren dat uw gewassen zo gezond mogelijk groeien en minder vatbaar worden voor ziekten en plagen. Daarnaast wordt er ook gekeken bij inzetten van meststoffen die zo gunstig mogelijk zijn voor het bodemleven.

Bemesting in de containerteelt en potplanten richt zich meer op de hoofd- en sporenelementen. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de verschillende herkomsten van water ( zoals regenwater, bronwater en recirculatiewater). De adviseurs van GroeiBalans T & O berekenen dan aan de hand van deze wateranalyses, maar ook gewassen en teeltfases van uw gewassen de bemesting  uit met de meststoffen die voorhanden zijn. Wij zijn voorkeur van enkelvoudige meststoffen omdat we zo de juiste bemestingsschema's kunnen maken, maar ook wanneer u wilt werken met langzaamwerkende of organische meststoffen kunnen we u van een advies voorzien. Verschillende analyses zoals potgrondanalyses, wateranalyses en plantsapanalyse s zijn daarbij handig om te bepalen en controleren of dit tijdens uw teelt goed verloopt

Bemesting in de volle grond wordt gekeken welke organische stof we het handigste toe kunnen dienen, deze organische stof is een belangrijke voedingsbron voor uw planten maar ook voor uw bodemleven. Naar aanleiding van de verschillende chemische en bodembiologische analyses geven we daarmee een gericht advies.

Contact persoon: René van Gastel