Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Cursus vaste plantenteelt start eind november 2021

Ook dit jaar willen we weer een cursus vaste plantenteelt organiseren. De cursus gaat door bij voldoende deelname en wordt gehouden in Boskoop.
Het eerste dag-avonddeel is gepland eind november 2021. De cursus bestaat uit dertien opeenvolgende dag-avonddelen gevolgd door een examenavond. Rond de jaarwisseling, is er twee weken geen cursus. Bij de cursus horen twee excursies. Eén in de winterperiode en één in de zomer, na het examen. 

Deze cursus probeert zo praktijk gericht mogelijk, alle aspecten van de vaste plantenteelt te behandelen, zowel teelt technisch als ook de handels technische kant. Een belangrijk onderdeel vormt ook de achtergrond van de vaste plantenteelt, zoals rustmechanisme, bewaring, bemesting, maar ook sortiment en herkennen ziekten en plagen.
De cursus vaste plantenteelt wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de cultuurgroep Vaste planten van de Vakgroep Bomen, Vaste planten en zomerbloemen van LTO Nederland.

Voor wie is de cursus bedoeld.

De cursus is bedoeld voor iedereen met een flinke belangstelling voor vaste planten. In de afgelopen jaren waren dit voor het grootste deel kwekers en hun medewerkers, maar ook vaak mensen uit de handel, keuring en andere delen van de sector. Meestal volgen veel medewerkers van handelsbedrijven en kwekerijen de cursus, omdat dit  bijdraagt tot een grotere betrokkenheid bij het product vaste planten. Doordat de cursus een breed karakter heeft, is er voor iedereen iets nieuws te leren. Zelfs mensen die al jaren in het vaste plantenvak zitten, kunnen op deze cursus de puntjes op de I zetten. Soms is het alleen al nuttig om eens goed te weten te komen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Door de diversiteit van deelnemers is er ook ruimschoots gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en inzicht te krijgen in de mening van een ander gedeelte van de vaste plantenwereld. De handel en de kwekerij kunnen veel van elkaar leren.

Wat wordt er behandeld.

  • De cursus start met een voorstellingsronde, zodat iedereen weet uit welke sector van de vaste plantenteelt de cursisten komen.
  • Hierna zal worden ingegaan op de geschiedenis, maar ook op de actuele gebeurtenissen van de vaste plantenteelt, zoals areaal en keuringen.
  • Daarna zullen er vier avonden worden besteed aan de verschillende vermeerderingsmethoden, zoals scheuren, stekken, zaaien en weefselkweek.
  • Speciale aandacht is er voor de teelt in de volle grond. Op deze avonden aandacht voor bodem en bemesting, maar ook voor planning en plantmethodes. Zelfs het moeilijke onderwerp onkruidbestrijding zal niet worden overgeslagen.
  • Speciale aandacht is er ook voor de bewaring van de planten. In de bewaarperiode worden de grootste fouten gemaakt, omdat te weinig inzicht is in de mogelijkheden en de gevaren. 
  • Vanwege de speciale problematiek, wordt er een avond besteed aan de specifieke problemen bij een snijbloemenbedrijf en een avond speciaal over de potplanten teelt. Er wordt een avond besteed aan de afzet en de handel in vaste planten. Deze is namelijk veel ondoorzichtiger dan de handel in bloembollen en kent vele valkuilen. Een plant telen is één, maar verkopen is een tweede. Er wordt ingegaan op het nut van een goede naamgeving. De avond over het herkennen van ziekten en plagen is vooral gericht op het voorkomen van de ziekten, door een grotere kennis van deze problemen.

De cursus wordt in Boskoop gegeven door René van Gastel (adviseur boomkwekerij , vaste planten en zomerbloemen bij Groeibalans). Een aantal cursus avonden, waaronder afzet, zal gegeven worden door Henk van den Berg (Zelfstandig adviseur vaste planten en zomerbloemen), en Marco Hofmann (Naktuinbouw) over sortimentskennis.

De cursus wordt tijdens de laatste les afgesloten met een examen. Bij behalen van een voldoende krijg je een erkend getuigschrift overhandigd.

Colland subsidie.

Voor deze cursus is het mogelijk om subsidie te krijgen via Colland Arbeidsmarkt. De vergoeding geldt voor bedrijfsleiders en werknemers in de boomkwekerij en vaste plantenteelt, mits ze op de loonlijst staan en premie aan het fonds Colland Arbeidsmarkt afdragen. Per medewerker wordt er maximaal 50 % van de kosten voor de cursus vergoed tot maximaal  €1000,- per medeweker per jaar. Als u als ondernemer zelf op de loonlijst staat, geldt deze vergoeding ook, mits u ook premie afdraagt aan fonds Colland Arbeidsmarkt. Voor verdere info over subsidiemogelijkheden kunt u zich het beste wenden tot de Scholingsconsulent Boomkwekerij en Vaste Planten Robert Soesman,  06- 30108049 of  r.soesman@talentboom.nl

Aanmelding:
Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij René van Gastel via renevg@groeibalans.nl of 06-43900628

Het maximaal aantal deelnemers is 20, dus reageer snel, want vol is vol.
Na inschrijving ontvangt u de exacte gegevens, over data en adres gegevens

Kosten bedragen  € 750,-  (excl.  21 % BTW) per deelnemer  en  incl. lesstof, koffie, thee.
Het cursusbedrag dient voor aanvang van de cursus te worden voldaan. (u ontvangt hiervoor een officiële factuur via GroeiBalans Teelt & Onderzoek)  

Met vriendelijke groet,     

René van Gastel ( adviseur boomkwekerij, vaste planten en zomerbloemen)
Aad Vollebregt (voorzitter LTO Cultuurgroep Vaste planten)